Medewerkers – Huisartsenpraktijk C. Alferink & I. Spel – Arnhem
Onder de Linden 21-6 6822 KG Arnhem Tel:026-4422456 026 - 4450513
Header afbeelding

Medewerkers

Huisartsen

De praktijk heeft 2 vaste huisartsen; Casper Alferink en Inge Spel. Ze werken beide 4 dagen per week. Op de 2 dagen afwezigheid (woensdag en donderdag) werkt er een waarnemer in de praktijk. Momenteel is dat huisarts Erik ten Broeke.Doktersassistentes van de praktijk
De assistentes ( Annemieke, Froukje, Marieke en Marielle) zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren, zullen zij soms aanvullende vragen aan u moeten stellen. Ook voor hen geldt het beroepsgeheim. Naast het organiseren en het maken van afspraken, verricht de assistente ook enkele medische handelingen. Deze handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn: geven van injecties, verlenen van EHBO, maken van uitstrijkjes, verrichten van klein laboratoriumonderzoek, meten van de bloeddruk.
Alle handelingen van de assistente geschieden onder supervisie van de huisarts.
 
Praktijkondersteuners POH-somatiek

De praktijkondersteuner Ingrid Boer werkt op maandag en op woensdag. Zij begeleidt patiënten met astma en COPD, patiënten met diabetes, patiënten met verhoogd risico op hart en vaatziekten en patiënten die willen stoppen met roken.
De praktijkondersteuner Marjan in ’t Veld werkt op donderdag en vrijdag. Zij begeleidt patiënten met diabetes, patiënten met verhoogd risico op hart en vaatziekten en de ouderenzorg.
Meer informatie over deze spreekuren, vindt u hier.

Praktijkondersteuner POH-GGZ

Bij een vermoeden van psychische problematiek kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH-GGZ. De POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg) is Linda Pothaar. Zij werkt op maandag en op woensdag. Zij bespreekt de problemen. Ook zoekt zij samen met u naar een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een aantal gesprekken bij de POH-GGZ of doorverwijzing naar een psycholoog, psychiater of therapeut. Aan dit spreekuur zijn geen kosten verbonden.

Huisarts in opleiding

De huisarts in opleiding werkt minimaal 1 jaar in onze praktijk onder supervisie van Dr. Alferink en/of Dr. Spel. Vanaf 1 maart zal een nieuwe huisarts in opleiding beginnen in onze praktijk. Vanaf 1 maart 2020 is dit Twan Kortz. Hij is een afgestudeerd arts en gaat zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Maakt u gerust een afspraak bij hem. Hij doet zelfstandig spreekuur. Het kan zijn dat hij bij vragen of onduidelijkheid een van de artsen vraagt om mee te kijken. Hij kijkt ook regelmatig mee met het spreekuur van een van beide artsen voor onderwijsdoeleinden. Indien u het vervelend vindt dat hij erbij zit kunt u dit van te voren kenbaar maken.